Algemene voorwaarden

versie 25 januari 2021

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en verkooptransacties via de website www.etalaasj.be, bestelling na het goedkeuren van een offerte door de klant, of een bevestigde bestelling via een digitaal communicatiekanaal (sms, Whatsapp, Instagram, Facebook, Messenger,...).
Etalaasj heeft het recht om de verkoopsvoorwaarden te allen tijde aan te passen. Eventuele wijzigingen in de verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing op bestellingen die op of na die datum van wijziging worden geplaatst.

 

ALGEMENE GEGEVENS

Etalaasj / Steffie Leeters

Adres: Collegelaan 15, 3990 Peer, BE

Telefoonnummer: 0032 (0) 494 04 63 80

E-mailadres: hallo@etalaasj.be

KBO-nummer: 0759.382.415

BTW-nummer: BE 0759.382.415

Bankrekeningnummer: BE23 7370 5312 2091

 

TOEPASSING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Door een bestelling bij Etalaasj te plaatsen worden de algemene voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaard door de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de klant, behalve indien uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 

PRIJZEN 

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien andere kosten (verzending, transport, reservatie, administratie,...)  worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De prijsopgave slaat uitsluitend op de artikelen zoals ze woordelijk worden omschreven. De eventuele bijhorende foto is decoratief bedoeld, en kan zaken bevatten die niet zijn inbegrepen in de prijs van het product. 

Etalaasj  behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs, of eenzijdig te annuleren, wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van een of meerdere producten op de website foutief aangeduid zouden zijn door een technische of menselijke fout.

 

BESTELLING

Bij bestelling via www.etalaasj.be ontvangt de klant een e-mail ter bevestiging van de aankoop, nadat de bestelling correct gebeurde. Indien er geen bevestigingsmail ontvangen werd door de klant, liep er iets fout, en werd er geen overeenkomst gesloten. 

Offertes losstaand van de online verkoop, blijven veertien dagen geldig. 

 

BETALING

De klant kan betalen per overschrijving op het bankrekeningnummer van Etalaasj. 

De website www.etalaasj.be maakt gebruik van Mollie voor de verwerking van transacties. In dit kader worden persoonsgegevens van de klant met Mollie gedeeld.

 

FACTUREN

Indien bij bestelling uitdrukkelijk aangegeven door de klant, kan een factuur bezorgd worden per e-mail. Alle facturen worden in detail opgemaakt, conform de regelgeving. De facturatiegegevens worden vergaard tijdens het bestellen. Er is geen mogelijkheid om in algemene termen een factuur op te stellen. 

Facturen voor producten of diensten die losstaand van de online verkoop worden opgemaakt, dienen betaald te worden binnen de dertig dagen na factuurdatum, onder vermelding van factuurnummer.

LEVERINGSTERMIJNEN

Gepersonaliseerde producten hebben een productietijd van min. 1 week.
Producten die op voorraad zijn, kunnen in principe twee tot drie werkdagen na ontvangst van de betaling geleverd worden.  Uitzonderlijk kan de levertijd langer zijn. Indien dat het geval is, neemt Etalaasj contact op met de klant. Deze leveringstermijnen zijn niet bindend voor Etalaasj.  

 

OVERMACHT

Wanneer Etalaasj de bestelling niet kan uitvoeren wegens overmacht (ongevallen, ziekte, brand, stakingen, lock-downs, opstanden, vertragingen bij leveranciers, gebrek aan vervoermateriaal, enz.) heeft Etalaasj het recht een einde te stellen aan de overeenkomst zonder enige verdere schadeloosstelling aan de klant.

LEVERING EN VERZENDING

De bestelling kan worden afgehaald op het adres van Etalaasj.

De bestelling kan worden verzonden via BPost. De bestelling wordt dan zo snel mogelijk verzonden na het ontvangen van de betaling. 

Wanneer het pakket verzonden is, ontvangt de klant een verzendbevestiging per mail.

Verzendkosten worden apart aangerekend, conform de kostprijs van BPost. 

Vanaf een bestelling ter waarde van 100 euro of meer, wordt er gratis verzonden. 

Etalaasj is niet verantwoordelijk voor vertragingen in de levering veroorzaakt door factoren buiten onze controle.  

Etalaasj is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van artikelen tijdens verzending door BPost.

Leveren is door de aard van het product niet altijd mogelijk. In principe staat dit vermeld bij de omschrijving van het product. Het product dient afgehaald te worden op het adres van Etalaasj. Of de klant neemt contact met Etalaasj om andere mogelijkheden te verkennen. 

Indien er in uitzonderlijke gevallen een persoonlijke levering overeengekomen wordt, gebeurt dit gratis binnen een straal van 10km rond het adres van Etalaasj. Indien het afleveradres verder dan 10km van het adres van Etalaasj ligt, kan er een kilometervergoeding worden aangerekend.

 

RETOURNEREN

De klant heeft het wettelijke verzakingsrecht om toch nog af te zien van de aankoop binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Melding dient schriftelijk te gebeuren, met vermelding van het bestelnummer en het rekeningnummer voor de terugbetaling. 

Als de klant gebruikt maakt van het verzakingsrecht, dienen de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten teruggestuurd te worden naar het adres van Etalaasj. Het artikel moet in originele, ongeopende en verkoopbare staat zijn. Na ontvangst van het retourpakket, stort Etalaasj het betaalde bedrag (exclusief eventueel betaalde verzendkosten) terug op je rekening. Als de producten niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht zijn, wordt het bedrag niet terugbetaald. Goederen die gepersonaliseerd op maat werden ontworpen, worden in principe niet teruggenomen. 

Etalaasj behoudt zich het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan de verkoper of de leverancier van het artikel.

 

KLACHTEN EN GARANTIE 

De wet op garantie van consumptiegoederen volgens het Belgisch Recht is van toepassing. 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen zullen eigendom blijven van Etalaasj tot de volledige betaling van alle kosten en vergoedingen is gebeurd. Bij niet betaling heeft Etalaasj het recht de goederen terug te nemen op kosten van de klant. 

 

PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS

Door een bestelling te plaatsen via de website van Etalaasj, staat de klant uitdrukkelijk toe dat zijn persoonsgegevens verwerkt kunnen worden voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen, facturatie of marketing. 

De verwerking voor marketingdoeleinden gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. Etalaasj zal de gegevens niet overmaken aan derden. De klant heeft steeds het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor directe marketing doeleinden. 

De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van deze overeenkomst en zal niet voor andere doeleinden worden aangewend. 

Etalaasj is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, en draagt hier zorg voor als een goede huisvader.

TOEPASSELIJK RECHT

Alle overeenkomsten afgesloten met de verkoper worden beheerst door het Belgisch Recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

SCHEIDBAARHEID

Indien een artikel van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet in het gedrang brengen. In dit geval zullen partijen ervoor zorgen de nietige clausule te vervangen door een geldige clausule, die binnen de wettelijke perken, hetzelfde effect heeft als deze die nietig werd verklaard.